Zui Zui - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Zui Zui - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Điện thoại di động (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=314)
+---- Diễn đàn: Trợ giúp - Yêu cầu (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=231)
+---- Chủ đề: Zui Zui (/showthread.php?tid=18411)Zui Zui - fansukichun - 03-10-2012

Zui lém, góc zui zui free nói chuyện, tán nhau free free Caffe free
Tán chuyện nhanh nhanh zui


Zui Zui - fansukichun - 03-10-2012

Tán ngẫu: IU mãi 1 người là U đóa nhận lời đi


Zui Zui - babylove0401 - 09-02-2012

zui zui, i like it, can 1 nguoi tam su de luon luon zui zui ^^