cần giúp đỡ ^^! - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
cần giúp đỡ ^^! - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học phổ thông (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=344)
+---- Chủ đề: cần giúp đỡ ^^! (/showthread.php?tid=18492)cần giúp đỡ ^^! - chuotcon123 - 03-15-2012

giải PT sau:
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
X_X giúp dùm nhé


cần giúp đỡ ^^! - lucky7777777 - 03-15-2012

toán lớp mấy vậy
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
bình phương hai vế ta được
(x²+x+7) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)] + (x²+x+2)=√(2x²+3x+19)

=
(x²+x+7) + (x²+x+2) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)]= 2x²+3x+19

=

2x²+2x+9 + 2([√(x²+x+7).(x²+x+2)] = 2x²+3x+19
=
2√ (x^4+x^3+2x² + x^3 + x² + 2x + 7x²+ 7x+14) = x+10

=2√(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x+10

=4(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x² + 20x + 100

Rồi tới đây còn những số đơn giản, bạn tự làm tiếp nha


cần giúp đỡ ^^! - chuotcon123 - 03-16-2012

lucky7777777 Đã viết:toán lớp mấy vậy
---------- Bài viết đã được nhập tự động bởi http://www.uhm.vn ----------
√(x²+x+7)+√(x²+x+2)=√(2x²+3x+19)
bình phương hai vế ta được
(x²+x+7) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)] + (x²+x+2)=√(2x²+3x+19)

=
(x²+x+7) + (x²+x+2) + 2([√(x²+x+7).√(x²+x+2)]= 2x²+3x+19

=

2x²+2x+9 + 2([√(x²+x+7).(x²+x+2)] = 2x²+3x+19
=
2√ (x^4+x^3+2x² + x^3 + x² + 2x + 7x²+ 7x+14) = x+10

=2√(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x+10

=4(x^4+2x^3+10x² + 9x+14) = x² + 20x + 100

Rồi tới đây còn những số đơn giản, bạn tự làm tiếp nha
rồi ngon nhân vào =)) làm sáng may chưa ra nó có nghiệm là số nguyên đâu mà phân tích thế =))