học giao tiếp - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
học giao tiếp - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Kỹ năng mềm - Soft skills (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=115)
+---- Diễn đàn: Giao Tiếp, Thuyết Trình (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=440)
+---- Chủ đề: học giao tiếp (/showthread.php?tid=186275)học giao tiếp - Tienthanhnam - 09-14-2016

mình muốn học giao tiếp


học giao tiếp - alucardtv - 10-22-2016

Đa số giờ học giao tiếp Tiếng Anh. Bạn lên google search nha!


học giao tiếp - kid12 - 11-01-2016

Cứ google mà học bạn ơi