Gái giả trai đi lừa đảo và cái kết... - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Gái giả trai đi lừa đảo và cái kết... - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: TeeN NewS (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+---- Diễn đàn: Hình Sự (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=72)
+---- Chủ đề: Gái giả trai đi lừa đảo và cái kết... (/showthread.php?tid=192185)Gái giả trai đi lừa đảo và cái kết... - Superman8X - 10-26-2016

Tin nóng : gái giả trai đi lừa đảo và bị đánh lột đồ

Bấm vào link này nếu ko xem đc video : https://www.youtube.com/watch?v=bJLN0XbaFJ8

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=bJLN0XbaFJ8[/youtube]


Gái giả trai đi lừa đảo và cái kết... - okmen20 - 11-26-2016

Cái tội lừa đảo, xứng đáng bị lột đồ và ăn đón.