Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka (/showthread.php?tid=1923)Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - boy_padadari1981 - 02-07-2011

TẾT LÀ NGÀY ĐƯỢC ĐI CHÙA........KO PHẢI LÀM GÌ CẢ........................HIC HIC HIC ĐI ZUI PÀ CỐ
[Image: 1296704389691.jpg]
[Image: 1296704115637.jpg]
[Image: 1296704455285.jpg]
[Image: 1296704488219.jpg]
[Image: 1296704535899.jpg]
SÁNG MÙNG 1 ĐI ĐẶT BÁT Ở CHÙA....RỒI ĐI MẤY CHÙA KIA..........

[Image: 1296704546908.jpg]
[Image: 1296704567692.jpg]
[Image: 1296704814754.jpg]
[Image: 1296706430027.jpg]
[Image: 1296706697487.jpg]
[Image: 1296710386177.jpg]
[Image: 1296710972114.jpg]
[Image: 1296711593251.jpg]
[Image: 1296712128736.jpg]
[Image: 1296712138146.jpg]
[Image: 1296713194368.jpg]
Ở ĐÂY LÀ HÌNH CỦA NHIỀU CHÙA....CHỨ KO PHẢI 1 CHÙA
[Image: 1296713258768.jpg]
[Image: 1296714618064.jpg]
[Image: 1296714692941.jpg]
[Image: 1296715546232.jpg]
[Image: 1296715649804.jpg]
[Image: 1296715921590.jpg]
[Image: 1296715938330.jpg]
[Image: 1296716009793.jpg]
[Image: 1296716099172.jpg]
[Image: 1296716115641.jpg]
[Image: 1296716138701.jpg]
[Image: 1296716237040.jpg]
[Image: 1296716324993.jpg]
[Image: 1296716364229.jpg]
[Image: 1296716420136.jpg]
[Image: 1296716431030.jpg]
[Image: 1296716440076.jpg]
[Image: 1296716458834.jpg]
[Image: 1296716540313.jpg]
[Image: 1296716713414.jpg]
[Image: 1296716869594.jpg]
[Image: 1296716880806.jpg]
[Image: 1296716896819.jpg]
[Image: 1296716948737.jpg]
[Image: 1296717004244.jpg]
[Image: 1296717020159.jpg]


Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - Šöç çöñ - 02-07-2011

Sóc cũng thích đi chùa như bé Boy ấy Wink)
dk nhé ^^!Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - dd_phu - 02-07-2011

mốt làm thầy tu hay sao mà..


Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - • Su béo • - 02-07-2011

đẹp ^^
a đi chùa Phật Quang chưa Big Grin ?


Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - boy_padadari1981 - 02-09-2011

chùa PHẬT QUANG núi dinh hở pé..............SƯ PHỤ CHÂN QUANG là THẦY A mờ.seo lại ko lên chứ


Mùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - pékẹo_98 - 02-16-2011

show ảnk bản thân hay show ảnk chùa dzợ ;WinkMùng 1 tết............nhí nhảnh như con dog cảnh....kakakaka - rikana - 02-16-2011

dễ thương Wink)