Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=185)
+---- Chủ đề: Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe (/showthread.php?tid=19404)Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe - tatang - 05-15-2012

[YOUTUBE]1DAh7eYoxi0[/YOUTUBE]