tuy đã rất lâu ...nhưng xem lại vẫn khóc ...hay và buồn - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
tuy đã rất lâu ...nhưng xem lại vẫn khóc ...hay và buồn - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+---- Diễn đàn: CliP Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=196)
+---- Chủ đề: tuy đã rất lâu ...nhưng xem lại vẫn khóc ...hay và buồn (/showthread.php?tid=1942)tuy đã rất lâu ...nhưng xem lại vẫn khóc ...hay và buồn - pippi - 02-08-2011

[YOUTUBE]Ds8ymxPfyY4[/YOUTUBE]