Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp năm 2012 - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp năm 2012 - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học phổ thông (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=344)
+---- Chủ đề: Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp năm 2012 (/showthread.php?tid=19914)Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp năm 2012 - ducanhtran11cdth02 - 06-05-2012

Đáp án chính thức các môn tốt nghiệp năm 2012
http://thi.moet.gov.vn/?page=12.4