cháy 72 căn nhà ở nha trang- xóm chài tan hoang - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
cháy 72 căn nhà ở nha trang- xóm chài tan hoang - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Chủ đề: cháy 72 căn nhà ở nha trang- xóm chài tan hoang (/showthread.php?tid=204284)cháy 72 căn nhà ở nha trang- xóm chài tan hoang - lindadamdang - 01-19-2017

https://www.youtube.com/watch?v=4rvBYcq66s0