tiên nữ hạ giới xuống cover bài hát Tiên Tattoo - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
tiên nữ hạ giới xuống cover bài hát Tiên Tattoo - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Thành Viên Hát (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=49)
+--- Chủ đề: tiên nữ hạ giới xuống cover bài hát Tiên Tattoo (/showthread.php?tid=208238)tiên nữ hạ giới xuống cover bài hát Tiên Tattoo - nini321nini - 03-06-2017

dáng em tiên thì ngon cover một cách nuốt noa thế thì bố ai chịu nổi :
Trích dẫn: tại đây