al-Salam lil-Qiddiseen سلام الى القديسين Bình an cho các thánh - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
al-Salam lil-Qiddiseen سلام الى القديسين Bình an cho các thánh - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=185)
+---- Chủ đề: al-Salam lil-Qiddiseen سلام الى القديسين Bình an cho các thánh (/showthread.php?tid=21317)al-Salam lil-Qiddiseen سلام الى القديسين Bình an cho các thánh - TroVeCatBui - 07-05-2012

[YOUTUBE]DwODIh8H_hs[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]9591GI-et1I[/YOUTUBE]

[YOUTUBE]eBlOOxM9JLk[/YOUTUBE]