tự chế bom khói để nghịch với kno3 - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
tự chế bom khói để nghịch với kno3 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Góc Sáng Tạo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=32)
+--- Chủ đề: tự chế bom khói để nghịch với kno3 (/showthread.php?tid=215560)tự chế bom khói để nghịch với kno3 - _bigbang_ - 09-07-2018