Điềm báo khi nháy mắt phải có ý nghĩa gì - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Điềm báo khi nháy mắt phải có ý nghĩa gì - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Bói toán - Trắc nghiệm (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=29)
+--- Chủ đề: Điềm báo khi nháy mắt phải có ý nghĩa gì (/showthread.php?tid=215649)Điềm báo khi nháy mắt phải có ý nghĩa gì - jonh6890 - 09-10-2018

23h – 1h: Có rượu thịt, ăn uống.

1h – 3h: Có người thân nhắc nhở.

3h – 5h: Sắp có tin lành đem đến.

5h – 7h: Tài lợi bất ngờ.

7h – 9h: Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.

9h – 11h: Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.

11h – 12h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.

13h – 15h: Hao tài không đáng kể.

15h – 17h: Có người khác phái đang nhớ đến mình.

17h – 19h: Có bà con ở xa đến thăm.

19h – 21h: Có người rủ đi du lịch.

21h – 23h: Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

>> Xem chi tiết điềm báo nháy mắt trái tại đây