Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Origami (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Chủ đề: Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau (/showthread.php?tid=21741)Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau - Sống để trả thù - 07-14-2012

Đây là mẫu mô hình hai con bọ trong tư thế tấn công nhau . Ai hứng thú thì làm vài mẫu bằng giấy màu rồi trưng trong phòng cho đẹp .
[Image: 1338066813798997080_574_574.jpg]

[Image: 1338066821909312556_574_574.jpg]

[Image: 13380668311445251231_574_574.jpg]

[Image: 1338066839425079620_574_574.jpg]

[Image: 1338066847209550404_574_574.jpg]

[Image: 1338066856716219589_574_574.jpg]

[Image: 13380668641585285775_574_574.jpg]

[Image: 13380668721804847908_574_574.jpg]

[Image: 13380668801084805587_574_574.jpg]

[Image: 1338066889661975552_574_574.jpg]

[Image: 13380668962121266932_574_574.jpg]

[Image: 13380669062112861618_574_574.jpg]

[Image: 13380669151577093124_574_574.jpg]

[Image: 13380669241651144937_574_574.jpg]

[Image: 1338066932504180352_574_574.jpg]

[Image: 13380669411209472452_574_574.jpg]

[Image: 13380669501422904075_574_574.jpg]

[Image: 13380669611009132212_574_574.jpg]

Chúc các bạn sớm thành công !^^Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau - TC.CSH13 - 07-26-2012

rối
khó
pó tay


Cách gấp 2 con bọ hung đấu nhau - Sống để trả thù - 07-31-2012

Bài hơi cũ , ở cái nick cũ của em , lúc đó uhm bị lỗi mất nịk và bài em !