Cách làm Quốc Kì Việt Nam ! - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Cách làm Quốc Kì Việt Nam ! - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Origami (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Chủ đề: Cách làm Quốc Kì Việt Nam ! (/showthread.php?tid=21742)Cách làm Quốc Kì Việt Nam ! - Sống để trả thù - 07-14-2012

Mọi người chỉ cần nhìn vào hình sau và làm theo hướng dẫn sẽ làm được ! Chúc các bạn thành công !^^
[Image: 13380637371207597834_574_574.jpg]