mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Điện thoại di động (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=314)
+--- Chủ đề: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? (/showthread.php?tid=220903)

Trang: 1 2


mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - adam5978 - 01-04-2019

Dạo dày em điện thoại pin chai, muốn ngắm 1 em sạc dự phòng đi kèm, vào xem hoa cả mắt ai có kinh nghiệm chỉ giúp coi


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - nhuyenph - 01-04-2019

thử Pin Sạc Dự Phòng Energizer chưa bạn


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - topcute - 01-04-2019

tôi ko tin Pin Sạc Dự Phòng Energizer không giải quyết được


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - thobong16 - 01-04-2019

người say tình điện thoại cũng say pin


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - nany47 - 01-04-2019

Điện thoại kén sạc chẳng qua do chủ nhân chưa tìm đúng hãng thôi


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - mrsmile - 01-04-2019

pin dự phòng tàu nhiu nhan nhản.điện thoại ngon nó phát hiện ra ngay


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - radaen - 01-04-2019

cất đi và mua điện thoại mới


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - tobuki - 01-04-2019

1 búa giải quyết hết,song trích tháng lương kiếm con khác


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - bgvest - 01-04-2019

pin dự phòng chính hãng mà dùng,dùng 3 loại tau hỏng hết máy


RE: mua sạc dự phòng nào bền mà tốt ? - sina - 01-04-2019

trả lai người xưa,và tìm kỉ niệm mới đi bạn