Học bơi ở đâu - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Học bơi ở đâu - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: Club - Câu Lạc Bộ (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=24)
+---- Diễn đàn: Miền Nam (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=88)
+----- Diễn đàn: Hồ Chí Minh (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=427)
+----- Chủ đề: Học bơi ở đâu (/showthread.php?tid=223477)Học bơi ở đâu - CHINPRO - 05-03-2019

Rất thích bơi nhưng sợ chìm luôn. Hè này muốn tìm chổ bơi gần khu vực quận Tân Bình. Ai học chổ nào dạy nhanh biết bơi chỉ mình với. Nên học bơi kiểu nào dễ nhất.