Bán Xe tải 810 kg - Xe chính chủ cần bán - 070.500.8199 - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Bán Xe tải 810 kg - Xe chính chủ cần bán - 070.500.8199 - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn Đàn Mua Bán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Diễn đàn: Sản Phẩm Cần Bán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=61)
+--- Chủ đề: Bán Xe tải 810 kg - Xe chính chủ cần bán - 070.500.8199 (/showthread.php?tid=225899)Bán Xe tải 810 kg - Xe chính chủ cần bán - 070.500.8199 - nvp6688 - 07-23-2019

Xe chính chủ cần bán - Xe tải 810 kg
Xe nhà dùng rất cẩn thận không hao nhiêu liệu , bao zin
Liên hệ coi xe 070.500.8199 Nguyệt


[Image: 014aa9394e35aa6bf324.jpg]

[Image: 53c885ab62a786f9dfb6.jpg]

[Image: d4f29280758c91d2c89d.jpg]

[Image: e72e4741a04d44131d5c.jpg]

[Image: 1.PNG]


[Image: 2.PNG]