FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Phần mềm (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=58)
+---- Diễn đàn: Mạng - Internet Tools (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=249)
+---- Chủ đề: FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn (/showthread.php?tid=2407)FileSJ - Chương trính cắt nối file chuyên nghiệp nhỏ gọn - sanga3259 - 02-23-2011

[Image: 51101837.jpg]

Chương trình cắt, nối file *.001,*.002,...; *_a, *_b,...

Giao diện tiếng việt


Click vào mũi tên thứ nhất chọn file cần nối, ví dụ như setup_mtd9EVA.msi.001 hoặc setup_mtd9EVA.msi_a ----> open

Click vào mũi tên thứ 2 để tiến hành ghép file

Lưu ý: Cần có đầy đủ các file thành phần thì quá trình ghép file mới thành công.

LinkDown
4shared.com: http://www.4shared.com/file/vm66dIoz/FileSJ.html

box.net: http://www.box.net/shared/r5g1t973im

mediafire: http://www.mediafire.com/?1v2lqazb1q9zrtl