Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>> - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>> - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>> (/showthread.php?tid=24526)Thông báo khu vực UhmBoys<<đọc để biết và không vi phạm>> - hodato - 10-11-2012

[SIZE=5]Thông báo khu vực UhmBoys

[/SIZE][INDENT]

-Tất cả các topic link die hình lỗi đều bị xóa không nói trước.

-Chủ các topic ko post hình die.
-các topic yêu cầu có profile rõ ràng.
-Không post hình thiếu văn hóa .
-Không spam , war trong topic ,ai vi phạm sẽ bị band không nói trước.
-Viết chữ có dấu với ngôn ngữ trong sáng & thanks để ủng hộ chủ nhà.

Mong các bạn chấp hình nội quy để box luôn trong sáng đẹp đẽ .


Xin Cảm ơn.
( có gì thắc mắc xin thông báo với các mod trong khu vực )
[/INDENT]