Theme"TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO" - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Theme"TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO" - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thế Giới Blog (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+---- Diễn đàn: Yahoo! 360 Plus (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=238)
+---- Chủ đề: Theme"TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO" (/showthread.php?tid=24814)Theme"TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO" - prince.new01 - 10-23-2012

Theme"TRI ÂN CÁC NHÀ GIÁO"
[Image: demo1.png]
CODE:
<style type="text/css">

<!--

body{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/nenxanh.png);}

#hd {margin-bottom:14px;border-bottom:0px solid white;background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/banner20.png) repeat-y center;height:695px;}

#asb-header {height:542px;}

#asb-menu ul {border:none;padding-left:20px;}

#doc3 {background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/nen1.png) repeat-y top center;}

#ft {font-size:0px;border-top:0px;padding:0 0 0 0;background:url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/ft2-1.png) repeat center;height:357px;width:1024px;margin-top:1px;}

#article-top-nav, #article-carousel, #pagination-bottom, .sidebar, #article-single, #article-supplement, #article-bottom-nav, #article-supplement, #asb-menu ul, #comment-list .comment-reply {background:transparent !important;}.divider {display:none;}#ft{font-size:0px;border-top:none;}#article-top-nav{display:none;}#asb-nav .divider , #asb-nav-update-ctn, #asb-nav-logo{display:none;}#asb-uh{border:none;}#hd{border-bottom:0;}#asb-uh, #asb-nav, #asb-nav-logo {background-color:transparent;}#asb-nav-search{display:none;}#asb-nav-search button{height:0px;width:0px;font-size:0px;}#asb-nav-search span.search-primary, #asb-nav-search span.search-secondary{background:transparent;}

#article-supplement.new-style-supplement {border-bottom:none;}#article-single.bd, #pagination-bottom, #article-supplement, #article-top-nav, #article-bottom-nav, #emotion-carousel, .sidebar, .new-style-supplement , .widget{border:none;}.yui-b #sidebar2 {border:none;}

#asb-menu ul{border:none;}

#blog-title, #blog-description{display:none;}

#widget-statistic h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1tk.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-recentVisitor h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1khach.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-recentPost h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1baimoi.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-recentComment h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1cmt.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-category h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1nhom.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-followingList h3 {background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1thich.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-calendar .hd{background:url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1lich.png) no-repeat left;height:66px;}

#widget-photoSlide h3{background:transparent url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/1slide.png) no-repeat left;height:66px;}

#comment-form{background:transparent url(http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/cmt-1.png);height:180;}

#widget-tag .hd, #widget-followingList h3, #widget-calendar .hd, #widget-recentVisitor .hd, #widget-externalSource .hd, #widget-statistic .hd, #widget-category .hd, #widget-recentPost .hd, #widget-recentComment .hd, #widget-photoSlide .hd{font-size:0px;}

#article-list, .article-listing-bd {background:transparent;border:none;padding-left:20px;}

#article-listing .article .title{margin:10px 5px 10px 5px;border-bottom:5px solid #ccc;padding:7px;font-family:Georgia, Times, serif;font-size:120%;color:#FFFFFF;background: #975a14;}

#article-listing .article .meta,

#article-listing .article .category,

#article-listing .article .tag,

#article-listing .article .actions{display:none;}

#article-list{float:left;padding:0px;}

.article-listing-ft{float:left;width:717px;}

#article-listing .article {width:322px;height:230px;float:left;margin:15px;border:3px solid #999;padding-top:0px;}

#article-listing .img-wrap img{float:left;max-width:115px;height:auto;max-height:120px;border:1px solid #CCC;padding:5px;margin:5px;}

#article-listing .article .summary-short{display:block;font-family:Times;font-weight:lighter;font-size:16px;text-align:justify;padding:5px 5px 5px 5px;}

#article-listing .article .summary{display:none;}

#article-listing .first-of-type{width:679px!important;height:310px!important;display:block; margin:15px!important;}

#article-listing .first-of-type .img-wrap img{float:left;width:290px!important;height:180px!important;max-width:290px;max-height:200px!important;}

#article-listing .first-of-type .summary{display:block;font-family:Georgia, Times, serif;font-weight:lighter;font-size:14px;text-align:justify;padding:10px 10px 10px 50px;}

#article-listing .first-of-type .summary-short{display:none;}

#article-listing .first-of-type .meta{display:block;text-align:center;color:#666;}

#article-listing .first-of-type .more{display:none;}

#article-listing .first-of-type .title{font-size:120%;}

#article-listing .article .title{padding-left:15px;}

#asb-menu li.first, #asb-menu li.current a, #asb-menu li{border:0;background:url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/nutbam1.png) no-repeat;}

#asb-menu li.first, #asb-menu li a, #asb-menu li.current a{border:0;color: #353433;}

#asb-menu li.current{background:transparent;}

#widget-recentPost li, #widget-recentComment li {list-style-image:url(http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/icon.gif);}

#widget-category li .ico{background:url(http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/icon.gif) top left;height:12px;width:12px;}

a:hover{background-image:url(http://i1151.photobucket.com/albums/o627/huandrums4/sao-1.gif);}

a , body{color:#7E354D;}

#comment-list .comment-reply , #article-supplement{font-size:14px;}

#article-single

.article .title{font-size:22px;color:#E42217;}

.yui-b .sidebar{font-size:14px;}

#widget-photoSlide .count, #article-listing .article .meta, #article-single .article .meta, #widget-category li em, #comment-list .comment-content .meta .time, #article-navigation .hd {color:#7E354D;}

.yut-btn-light {background:transparent url(http://i1172.photobucket.com/albums/r579/huandrums5/nutthich.png) no-repeat;height:22px;width:83px;border:none;}

.yut-btn-light a {color:#FFFF00;}

.yut-btn{background:transparent url(http://i1151.photobucket.com/albums/o627/huandrums4/nutcmt1-1.png) no-repeat;height:28px;width:57px;border:none;}

.yut-btn button, .yut-btn-light a{color:#FFFF00;}

#w-profile-status .status-bubble {background:none;}

.yut-pg-container .pg-current-page{background-color:#875D2B;border:4px outset #875D2B;}

#pagination-bottom .pg-page {background-color: #975a14;}

#widget-recentPost li time, #widget-recentComment li time{font-size:0px;}

#article-list{color: #975a14;}

#emotion-carousel{background:transparent;display:none;}

#w-profile-name{background:url(http://i1101.photobucket.com/albums/g434/huandrums/huandrums/hso.png) center no-repeat;font-size:16px;color:#FDFAF3;text-align:center;}

#article-listing-toggle {display:none;}#asb-nav li.nav-item a.nav-link{color:#975a14;font-size:12px;}

-->

</style>

<style type="text/css">

#quangcao .subqc{margin:8px 4px 8px 0px;border-top: 1px solid #E9E9E9;width:100%;float:left;display:block;}#quangcao .titleqc{font-weight:bold;line-height:13px;margin-bottom:0px;margin-top:5px;}#quangcao .noidungqc{padding-top:3px;}#quangcao .imgqc{width:100px;display:block;float:left;margin-right:8px;}#quangcao .imgqc img{padding-top:3px;max-width:100px;max-height:72px;}#quangcao .bdtext{line-height:13px;}</style>
<div id="quangcao">
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc"><a class="titlez" href="#">Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</a></div><div class="noidungqc"><a class="imgqc" href=""><img src="http://i1263.photobucket.com/albums/ii627/9xlovesexpro/1moiasa.gif"></a><div class="textqc"><div class="bdtext">WWW.blog.yahoo.com/9xlovesexpro</div></div></div></div></div>
<div class="subqc"><div class="bdqc"><div class="titleqc">


<!--Phần trang/pages-->


</ul></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div id="Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo"><h3>Kho theme, Thủ thuật và tin tức trên yahoo</h3><ul><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BA%BF+Gi%E1%BB%9Bi+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%90%E1%BA%B9p%2C+H%C3%ACnh+%E1%BA%A2nh+Hot+Girl" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico4"></div></span><div class="ottext">Girl xinh</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Th%E1%BB%A7+thu%E1%BA%ADt+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico5"></div></span><div class="ottext">Thủ thuật</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Theme+Blog" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico6"></div></span><div class="ottext">Theme</div></a></li><li class="otsub"><a class="otsub1" href="http://blog.yahoo.com/9xlovesexpro/category/Apple.com" target="_blank"><span class="otimg"><div class="otico otico7"></div></span><div class="ottext">công nghệ</div></a></li></ul></div>