Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \ - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \ - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Hỏi đáp - Chia sẻ kiến thức, Kinh nghiệm cuộc sống (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Diễn đàn: Văn học & Nhân văn (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=321)
+--- Chủ đề: Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \ (/showthread.php?tid=24815)Tức cảnh thànhn thơ / /^\ \ - Sống để trả thù - 10-23-2012

Cuộc đời thật lắm bất công
Ngồi không bị chửi , làm bài bị Sai ( coi nhà )
Ở không gấp giấy bị la
Bình thường thì chửi với la suốt ngày
Mở mắt thì giống trâu cày
Sáng ra đi học , tối khuya làm bài
Thời gian thì cứ bay bay
Học bài không nổi , lo mai khảo bài
Đọc tên :" Em Nguyễn Tuấn Tài "
Sao bài không học , 1 cho em chừa Sad(
Học về cứ phải dạ thưa
Gặp ba thì ậm ừa cho xong
Gặp mẹ thì chửi suốt ngày :
"Mày mau đi giặt đôi giày mày đi "
Cuộc đời Tài khổ , bây ơi
Đọc xong ai thích cho like đỡ buồn @@ !