dạy kèm - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
dạy kèm - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học cơ sở (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+---- Diễn đàn: Sinh học (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=335)
+---- Chủ đề: dạy kèm (/showthread.php?tid=25186)dạy kèm - ngtai01 - 11-05-2012

Tên Tài đang là sinh viên năm 2 trường Đại Học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh muốn kiếm việc làm thêm. dạy kèm từ lớp 8 trở xuống Big Grin


dạy kèm - bongbongbang - 11-13-2012

Những môn nào bạn có thể dạy kèm được thế?


dạy kèm - royalstars - 06-12-2014

bạn có dạy được cấp 3 không