Tuyenk Vk naz!! - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Tuyenk Vk naz!! - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: Tuyenk Vk naz!! (/showthread.php?tid=2791)Tuyenk Vk naz!! - emiu123 - 03-05-2011

Họ tên: Mr.Ken
hien dag o KG ak
18t (t dag ju naz! Big Grin)
hien dag doc than can tuyen Vk naz
ai co nhu cau Pm YH: kenbj.mjnj or SDt nun naz 01664011004
rat mog dc lam wen vs cac ban


Tuyenk Vk naz!! - pékẹo_98 - 03-05-2011

ừa . . . nhàm quen . . . Smile~

KG nà Kiên Giag phải hOk . . . tỚk Ợ Vũg Tàu . ..~~
Tuyenk Vk naz!! - hoangphucvt1 - 03-05-2011

pékẹo_98 Đã viết:

ừa . . . nhàm quen . . . Smile~

KG nà Kiên Giag phải hOk . . . tỚk Ợ Vũg Tàu . ..~~


Hơ tui cũng ở Vũng Tàu - Bạn ở khúc nào :x


Tuyenk Vk naz!! - Style_Girl - 03-05-2011

Mau có vk bn nhá SmileSmile


Tuyenk Vk naz!! - • ngOzk [gƠ Q4] • - 03-05-2011

xúm có zk ngen...


Tuyenk Vk naz!! - WonKan - 03-05-2011

vk ơi vk âu òi ....