I love 2ne1 - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
I love 2ne1 - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Diễn đàn: FAN CLUB (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=25)
+---- Diễn đàn: 2NE1 FC (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=304)
+---- Chủ đề: I love 2ne1 (/showthread.php?tid=29578)I love 2ne1 - penhi_96 - 02-05-2013

Mình là 1 blackjacks đây mình rất vui đc tham gia hội hihi chào các BJ # nha


I love 2ne1 - lzootee - 08-30-2014

hello bạn, bạn tên gì mình làm quen đi


I love 2ne1 - ngocbaogd - 09-02-2014

hihi, mình cũng là BJ, <<3 2ne1 , kết bạn làm quen nha. <3 family YG


I love 2ne1 - ngothi - 09-03-2014

Mình cũng muốn tham gia được hem


I love 2ne1 - sangdv291 - 09-25-2014

2222222222222222222222222222222222222222