toán đây - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
toán đây - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học cơ sở (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=332)
+---- Chủ đề: toán đây (/showthread.php?tid=3054)toán đây - chuotcon123 - 03-13-2011

cho đường tròn tâm (O) đường kính AB=2R trên tia AB lấy điểm C sao cho AC=3R vẽ cát tuyến xoay quanh C cắt (O) tại 2 điểm M,N I là trung điểm MN
a) tìm quy tích điểm I (I có tính chất gì)
b) tìm CM*CN theo R
c) tim min, max CM+CN


toán đây - rikana - 03-17-2011

Chuột ơi bày R mấy bày kia đi ^^