1 chuyến đi về...........núi sập an giang phóng sanh....zui lắm mấy pé ơi..phần 1 - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
1 chuyến đi về...........núi sập an giang phóng sanh....zui lắm mấy pé ơi..phần 1 - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Ảnh thành viên Uhm.vN (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+---- Diễn đàn: Boys (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=153)
+---- Chủ đề: 1 chuyến đi về...........núi sập an giang phóng sanh....zui lắm mấy pé ơi..phần 1 (/showthread.php?tid=317)1 chuyến đi về...........núi sập an giang phóng sanh....zui lắm mấy pé ơi..phần 1 - boy_padadari1981 - 12-28-2010

Hôm nay đi an giang thị trấn núi sập..........phóng sanh và phát quà từ thiện zui lắm mấy pé ơi...................có duyên mời mấy pé đi chung nha
[Image: dsc00970.jpg]
[Image: dsc00971.jpg]
đang ở phà nè.....đi đêm mêt lém

[Image: dsc00972.jpg]
[Image: dsc00973.jpg]
[Image: dsc00974.jpg]
[Image: dsc00975.jpg]
đây là chánh điện và tượng NGÀI QUÁN THẾ ÂM....nơi lộ thiên
[Image: dsc00977.jpg]
đây là băng rôn chào đón SƯ PHỤ GIÁC NHÀN.cùng tất cả các PHẬT tử
[Image: dsc00983.jpg]
[Image: dsc00978.jpg]
[Image: dsc00976.jpg]
[Image: dsc00984.jpg]
[Image: dsc00985.jpg]
[Image: dsc00986.jpg]
[Image: dsc00987.jpg]
[Image: dsc00988.jpg]

[Image: dsc00990.jpg]
sau khi chào đón SƯ PHỤ a KEO nhí nhảnh ngay bờ sông tí..
[Image: dsc00979.jpg]
[Image: dsc00980.jpg]
[Image: dsc00981.jpg]
[Image: dsc00991.jpg]
đây là tháp TỔ
[Image: dsc00992.jpg]
[Image: dsc00993.jpg]