làm ơn giúp dùm gấp lắm - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
làm ơn giúp dùm gấp lắm - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Đố vui ! (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Chủ đề: làm ơn giúp dùm gấp lắm (/showthread.php?tid=3235)

Trang: 1 2


làm ơn giúp dùm gấp lắm - mrsmith10 - 03-18-2011

có một câu đố như thế này anh em giúp mình dùm
_có 3 người bạn cùng đi chơi với nhau.người thứ nhất hết tiền nên mượn người thứ 2 và người thứ 3 mổi người 50.000 đồng
người thứ nhất mua đồ hết 97.000 đồng tức là còn lại 3000 đồng.người thứ nhất đem trả cho người thứ 2 và thứ 3 mổi ngừoi 1000 đồng,người thứ nhất còn lại 1000 đồng.tức là người thứ nhất còn nợ 2 người kia 98000 đồng.
hỏi 98000 + 1000(còn lai)=99000 vậy 1000 đồng còn lại ở đâu
hí anh em giúp giùm mình cám ơn nhiều


làm ơn giúp dùm gấp lắm - mrsmith10 - 03-18-2011

chẳng ai giúp đươc hết ah his po tay


làm ơn giúp dùm gấp lắm - ZzmailongzZ - 04-06-2011

ủa phải cộng 2000 tiền người thử nhất trả cho 2 người kia chứ sao lại công 1k nhỉ =D>


làm ơn giúp dùm gấp lắm - denish - 04-06-2011

ZzmailongzZ Đã viết:ủa phải cộng 2000 tiền người thử nhất trả cho 2 người kia chứ sao lại công 1k nhỉ =D>
Sao lại 2k nhỉ @@ Mượn 50k/1ngườii => 100k
Mua 97k còn 3k, trả mỗi người bạn 1k => còn 1k người mượn đang cầm
Vì đã trả trước mỗi người 1k nên chỉ còn nợ 98k mà +thêm 1k dư lại người mượn cầm thì được 99k => 1k còn lại đâu >"< nhức óc nhỉ


làm ơn giúp dùm gấp lắm - adminitisme - 04-06-2011

98k đâu ra vậy mấy pồ. chỉ mua hít 97K chứ may.kiếm đâu ra màk 98k lận.hjhj


làm ơn giúp dùm gấp lắm - Boysmile888 - 04-07-2011

lúc người thứ nhất đêm trả cho người thứ 2 và thứ 3 mỗi người 1 nghìn đúng không => người thứ nhất đã trả cho mỗi người là 1k , vậy người thứ nhất còn nợ người thứ 2 và 3 là 49k. vậy người thứ nhất còn 1k nhưng mua hết 97k nhưng người thứ nhất đang giữ 1k+97k tổng=98k lúc trước người thứ nhất đã trả cho người thứ 2 là 1k, còn 1k người thứ 3 giữ. lúc này ta chia đôi số tiền 98k đó ra thành 2 phần thì phân nữa đó là 49 mỗi người đã có 1k rồi là đủ 50k cho mỗi người đúng không ta


làm ơn giúp dùm gấp lắm - thanhtuyen77 - 04-07-2011

lai Đã viết:lúc người thứ nhất đêm trả cho người thứ 2 và thứ 3 mỗi người 1 nghìn đúng không => người thứ nhất đã trả cho mỗi người là 1k , vậy người thứ nhất còn nợ người thứ 2 và 3 là 49k. vậy người thứ nhất còn 1k nhưng mua hết 97k nhưng người thứ nhất đang giữ 1k+97k tổng=98k lúc trước người thứ nhất đã trả cho người thứ 2 là 1k, còn 1k người thứ 3 giữ. lúc này ta chia đôi số tiền 98k đó ra thành 2 phần thì phân nữa đó là 49 mỗi người đã có 1k rồi là đủ 50k cho mỗi người đúng không ta
Bạn trả lời đúng rồi. thực chất đây là do ta hiểu sai vấn đề mà thôi. 98k ta phải cộng 2k đã trả lại cho 2 người kia. còn 1 k người thứ nhất cầm là 97k trả nợ + 1k người thứ nhất cầm= 98k. =D>


làm ơn giúp dùm gấp lắm - adminitisme - 04-07-2011

ý kủa bạn đóa kũng giống ý kủa mình màk.hjhjO:-)


làm ơn giúp dùm gấp lắm - mantrangchu - 09-06-2014

hì, mấy bạn giải hay đấy chứ ^^


làm ơn giúp dùm gấp lắm - thienlong9999 - 09-06-2014

thật là hại não quá đi Smile)