giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học cơ sở (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=332)
+---- Chủ đề: giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi (/showthread.php?tid=327)giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - chuotcon123 - 12-29-2010

so sánh
2+√(2) với 5- √(3)
√(2000)+√1998) với 2√(1999)
giúp chuột nha bà con Big Grin


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - beckquy - 12-29-2010

chju... anh dốt toán =))


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - Archangel - 12-29-2010

Ta cũng quên cách làm rồi T_T


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - kids0407 - 12-29-2010

cho xài máy tính hông ta =))

Đây thuộc dạng toán so sánh căn bậc 2

Ví dụ nhá
A. (√3) + 2 và (√2) + (√6)

giả sử √3 + 2 ≥ √2 + √6 <=> 2 - √2 ≥ √6 - √3
<=> √2(√2 -1) ≥ √3(√2 - 1) sai vì √2 < √3 và √2 - 1 > 0

Vậy √3 + 2 < √2 + √6

Vậy: √11 - √33 < 2b. √(2000)+√1998) với 2√(1999)

Đổi số tí
√2008 + √2010 với 2.√2009

a = √2008 + √2010
b = 2.√2009
Giả sử a >b
<=> √2008 + √2010 > 2.√2009
<=> √2008 + √2010 > √2009 + √2009
<=> √2010 - √2009 > √2009 - √2008 (chuyển vế , đổi dấu)
<=>( ( √2010 - √2009).(√2010 + √2009)) / (√2010 + √2009) > ((√2009 - √2008). (√2009 + √2008)) / (√2009 + √2008) ( nhân tử và mẫu với lượng liên hợp )
<=> 1 /(√2010 + √2009) > 1/ (√2009 + √2008) (1)
Vì √2010 + √2009 > √2009 + √2008
nên 1 /(√2010 + √2009) < 1/ (√2009 + √2008) ( mâu thuẫn với 1)
Vậy a< b
Mình dùng phản chứng.

Hoặc
Áp dụng bđt Bunhiacopxki ta có:
√2008 + √2010 < √[(1² + 1²)(2008 + 2010)] = √(2 x 4018) = 2√2009
Vậy √2008 + √2010 < 2√2009.

Chúc học tốt. Hj`


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - xxvipxx172 - 12-29-2010

Bunhiacopxki lớp 10 anh àh
Chuotcon123 áp dụng sợ cô k cho vì chưa học ^^!


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - chuotcon123 - 12-29-2010

đúng rồi đó Smile) ta mà không biết làm mấy bài này thì tiêu Big Grin


giúp chuột với được không chuột quên hết cách so sánh rồi - rikana - 12-29-2010

chuotcon123 Đã viết:so sánh
2+√(2) với 5- √(3)

Thay vì so sánh cái bài trên, ta chuyển về so sánh 3 và căn 2 + căn 3 nhá
Bình phương 2 số , ta đc:
3 bình = 9 = 5 + 4
( căn 2 + căn 3 ) bình = 5 + 2 căn 6
Lại có 4= căn 16
2 căn 6 = căn 24
=> 4 < 2 căn 6
=> 5 + 4 < 5 + 2 căn 6
=> 3 bình < ( căn 2 + căn 3 ) bình
=> 3 < căn 3 + căn 2
=> 5 -2 < căn 3 + căn 2
=> 5 -căn 3 < 2 + căn 2