Ai biết vào giứp với - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Ai biết vào giứp với - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật tin học - Hướng dẫn về máy tính (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Chủ đề: Ai biết vào giứp với (/showthread.php?tid=3409)Ai biết vào giứp với - kuvuong12 - 03-24-2011

em chưa học về visual basic6.0 mà nhà trường đã giao cho đề tài này . khó quá ko biết làm như thế nào a. ai bit về ngôn ngữ visual basic6.0 chỉ giùm em vs
yahoo! của em là ( traisanhdieu_thichgai1trieu)
đây là đề tài của em


Tìm hiểu ngôn ngữ Visual Basic và ứng dụng vào xây dựng một vài chức năng trong bài toán quản lý khách sạn