Bài hát kinh dị- Gloomy Sunday - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Bài hát kinh dị- Gloomy Sunday - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=185)
+---- Chủ đề: Bài hát kinh dị- Gloomy Sunday (/showthread.php?tid=3578)Bài hát kinh dị- Gloomy Sunday - penny_ngox - 03-30-2011

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Zi9hNC9mYTQ1ZTZjZmUxYjmUsICwN2NlN2IxYWM0YzFmZDhlNjAzZC5cUIbaBmUsICDN8R2xvInagaMEWeB215IFN1WeBmRheXxSZXN6WeByBTZXJlmUsIC3N8MXwx[/FLASH]