cái Chất hài trong cuộc sống :D:D - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
cái Chất hài trong cuộc sống :D:D - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Chủ đề: cái Chất hài trong cuộc sống :D:D (/showthread.php?tid=3633)cái Chất hài trong cuộc sống :D:D - pippi - 04-02-2011

[YOUTUBE]4YdoUtfpQ4U[/YOUTUBE]