Cần tìm một đội để luyện pakour - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Cần tìm một đội để luyện pakour - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn cuộc sống tuổi Teen (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Diễn đàn: Teen X-Game (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=28)
+---- Diễn đàn: Parkour - Free running (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=95)
+---- Chủ đề: Cần tìm một đội để luyện pakour (/showthread.php?tid=38879)Cần tìm một đội để luyện pakour - paka123 - 07-28-2013

mình ở Bình Dương...cũng có một thời gian chơi môn này nhưng vì bận học nên nghỉ mto65 thời gian, giờ muốn tập lại...mong đội nào cứu hộ....Cảm ơn