Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật tin học - Hướng dẫn về máy tính (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+--- Chủ đề: Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb (/showthread.php?tid=4343)Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - oscar1795 - 04-23-2011

Giúp mình với, mình muốn tải các phần mềm hay từ máy anh mình sang máy mình bằng usb thì làm sao?


Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - nbt_2307 - 05-10-2012

Bạn zô ổ đĩa C >>> Program files>>>> chép nguyên cái files phần mềm bạn muốn sử dụng vô usb
Về máy nhà bạn chép zô ổ C>>>Program files>>> chép files đó zô là sử dụng được đó


Cách đưa các phần mềm sang máy khác bằng usb - Mr.ITVN - 09-27-2012

chọn phần mềm chuôt phải send to (tên usb )