Giải phương trình lượng giác - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Giải phương trình lượng giác - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học phổ thông (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=110)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=344)
+---- Chủ đề: Giải phương trình lượng giác (/showthread.php?tid=45192)Giải phương trình lượng giác - PHONGproTK - 10-04-2013

(cos2x -1 )(sinx+cosx)=1


Giải phương trình lượng giác - lananh3262 - 09-09-2014

khó vậy.. :3


Giải phương trình lượng giác - sophiele - 09-09-2014

(cos2x -1 )(sinx+cosx)=1
Lâu rồi giờ nhớ giải dc khen mình quá giỏi


Giải phương trình lượng giác - vituan99 - 12-28-2014

nhân hết vào đưa hết về cosx rồi đặt t xem sao ??