Kỹ năng giao tiếp - Nguyên tắc để nói chuyện hay hơn - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Kỹ năng giao tiếp - Nguyên tắc để nói chuyện hay hơn - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Kỹ năng mềm - Soft skills (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=115)
+---- Diễn đàn: Giao Tiếp, Thuyết Trình (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=440)
+---- Chủ đề: Kỹ năng giao tiếp - Nguyên tắc để nói chuyện hay hơn (/showthread.php?tid=45784)Kỹ năng giao tiếp - Nguyên tắc để nói chuyện hay hơn - linhcvkt - 10-10-2013

[YOUTUBE]NlTfOltxyzg[/YOUTUBE]