Chơi khó bạn - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Chơi khó bạn - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Thế giới ảnh số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Diễn đàn: Thế Giới Ảnh Số (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+---- Diễn đàn: Graffiti (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=170)
+---- Chủ đề: Chơi khó bạn (/showthread.php?tid=48231)Chơi khó bạn - yunnekid - 11-03-2013

Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái thẻ!"

Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại:

- Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được đấy!


Chơi khó bạn - Nguyen Vinh - 09-03-2014

up..................................................................