Chơi Càng Lâu - Nhận Quà Càng Ngầu! - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Chơi Càng Lâu - Nhận Quà Càng Ngầu! - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Games (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Diễn đàn: Games Online (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=54)
+---- Diễn đàn: VinaGame (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=209)
+---- Chủ đề: Chơi Càng Lâu - Nhận Quà Càng Ngầu! (/showthread.php?tid=48311)Chơi Càng Lâu - Nhận Quà Càng Ngầu! - vanthu1989 - 11-04-2013

Tham gia trải nghiệm Ải Mỹ Nhân càng lâu, thời gian tích lũy càng nhiều, thiếu hiệp sẽ nhận được vô vàn quà tặng từ cung A Phòng!

[Image: icon_h4.png] Giới thiệu

  • Thời gian: 18/10 - 31/10.
  • Điều kiện: thiếu hiệp đạt cấp 45 trở lên.


[Image: choi-lau-nhan-qua.jpg]

Chương trình Chơi càng lâu - Nhận quà càng nhiều

[Image: icon_h4.png] Nội dung

  • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia bằng một nhân vật.
  • Mỗi ngày thiếu hiệp tham gia trải nghiệm Ải Mỹ Nhân tích lũy tối đa 3 giờ/ngày sẽ nhận được quà.
  • Bao gồm túi quà 9 giờ, 15 giờ, 24 giờ, 36 giờ (những túi quà này chỉ nhận được 1 lần). Thiếu hiệp tích lũy hằng ngày để đủ số giờ quy định nhận thưởng.
  • Để hệ thống cập nhật giờ chơi, thiếu hiệp cần phải đợi 20 phút.
  • Mỗi ngày, khi tích lũy đủ 3 giờ có thể nhận quà mốc 3 giờ (có thể nhận dồn quà 3 giờ cho các ngày trước). Ví dụ như thiếu thiệp tích lũy đủ 3 giờ/ngày đến ngày thứ ba mới vào nhận thì có thể nhận 3 phần quà mốc 3 giờ.
  • Giải thưởng sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản nhân vật.

Xem Chi Tiết:
http://aimynhan.vn/su-kien/choi-lau-qua-ngau/choi-cang-lau-nhan-qua-cang-ngau.bai-viet.the-le.161.html?utm_source=Forums&utm_medium=External_None_None&utm_term=TMN&utm_content=Link&utm_campaign=Forums-Mainsite_UA-28196578-26_71009425

Chơi Càng Lâu - Nhận Quà Càng Ngầu! - vanthu1989 - 11-05-2013

:x

______________________________