One in a Million - Ne- Yo - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
One in a Million - Ne- Yo - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=185)
+---- Chủ đề: One in a Million - Ne- Yo (/showthread.php?tid=4873)One in a Million - Ne- Yo - JumM3ow - 05-05-2011

Clip Jum thick lúm vì dễ thương lắm ík
tặng cả nhà nè :x
[YOUTUBE]6tpl9LtkRRw[/YOUTUBE]One in a Million - Ne- Yo - Yu - 05-05-2011

Hok xem được :-<


One in a Million - Ne- Yo - JumM3ow - 05-05-2011

yêu bé Yu cụa cô toá :xOne in a Million - Ne- Yo - Jiz ♥ - 05-05-2011

- Loa nge rè rè.
Dù s thì cụm tks s' :x