có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Trung học cơ sở (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=109)
+---- Diễn đàn: Toán (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=332)
+---- Chủ đề: có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D (/showthread.php?tid=548)

Trang: 1 2


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chuotcon123 - 01-01-2011

tìm số chính phương có 4 chữ số biết khi thêm 1 đơn vị vào mõi hàng thì cũng thu được một số chính phương có 4 chữ số hỏi số đó là số gì


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - xxvipxx172 - 01-01-2011

Không hiểu chính phương là gì ^^!


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chuotcon123 - 01-01-2011

xxvipxx172 Đã viết:Không hiểu chính phương là gì ^^!
anh học lớp mấy rồi Big Grin
ví dụ như là
36=6² đó


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - rikana - 01-03-2011

Số chính phương là số bằng bình phương của một số nguyên ^^


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chinh.se7en - 01-03-2011

I. ĐỊNH NGHĨA:
Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.
II. TÍNH CHẤT:
1. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.
2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.
3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n thuộc N).
4. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n thuộc N).
5. Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2
Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.
6. Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.
Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.
Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chuotcon123 - 01-08-2011

chinh.se7en Đã viết:I. ĐỊNH NGHĨA:
Số chính phương là số bằng bình phương đúng của một số nguyên.
II. TÍNH CHẤT:
1. Số chính phương chỉ có thể có chữ số tận cùng bằng 0, 1, 4, 5, 6, 9 ; không thể có chữ số tận cùng bằng 2, 3, 7, 8.
2. Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, số chính phương chỉ chứa các thừa số nguyên tố với số mũ chẵn.
3. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 4n hoặc 4n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 4n + 2 hoặc 4n + 3 (n thuộc N).
4. Số chính phương chỉ có thể có một trong hai dạng 3n hoặc 3n + 1. Không có số chính phương nào có dạng 3n + 2 (n thuộc N).
5. Số chính phương tận cùng bằng 1 hoặc 9 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 5 thì chữ số hàng chục là 2
Số chính phương tận cùng bằng 4 thì chữ số hàng chục là chữ số chẵn.
Số chính phương tận cùng bằng 6 thì chữ số hàng chục là chữ số lẻ.
6. Số chính phương chia hết cho 2 thì chia hết cho 4.
Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.
Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết cho 25.
Số chính phương chia hết cho 8 thì chia hết cho 16.
ghê Big Grin nhỉ hihi


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - ludongho - 01-08-2011

Vậy cuối cùng đáp số là số mấy?[-O<


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chuotcon123 - 01-08-2011

ludongho Đã viết:Vậy cuối cùng đáp số là số mấy?[-O<
cái đó chỉ là định nghĩa và tính chắc thôi mà Big Grin còn giải thì giải đi


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - kids0407 - 01-08-2011

số đuôi của nó chắc chắn là 0 . 1 . 4 hoặc 5 đúng hông :">


Đáp án là 2025 :"> 45 x 45
và sau khi cộng 1 1 1 1 thành 3136 là 56 x 56


có thể giúp chuột tìm số có 4 chữ số không :D - chuotcon123 - 01-08-2011

kids0407 Đã viết:số đuôi của nó chắc chắn là 4 hoặc 5 đúng hông :">
thấy ng` ta ghi thế nên nói thế mà là số nào :-w trả lời