Hy sinh vì nghệ thuật.....! - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Hy sinh vì nghệ thuật.....! - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Vitamin C - Vitamin Cười (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hình cười, độc đáo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=295)
+--- Chủ đề: Hy sinh vì nghệ thuật.....! (/showthread.php?tid=6276)Hy sinh vì nghệ thuật.....! - Boysmile888 - 06-07-2011

[Image: 090622fp95.jpg]
Không biết chú mèo này có gì đặc biệt nhi?

[Image: 090622fp94.jpg]
Ố, chụp cái gì thế này?

[Image: 090622fp93.jpg]
Nhìn kĩ chân chị này kìa...

[Image: 090622fp92.jpg]

[Image: 090622fp91.jpg]
Phải biết hy sinh vì nghệ thuật!

[Image: 090622fp9.jpg]

[Image: 090622fp8.jpg]

[Image: 090622fp7.jpg]
Góc chụp chuẩn!

[Image: 090622fp6.jpg]

[Image: 090622fp4.jpg]

[Image: 090622fp3.jpg]
Không biết có bao nhiêu cái máy tất cả nhể?

[Image: 090622fp2.jpg]

[Image: 090622fp1.jpg]