Làm wen Air Supply - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Làm wen Air Supply - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: MuSic For Life (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=50)
+---- Diễn đàn: Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=185)
+---- Chủ đề: Làm wen Air Supply (/showthread.php?tid=6285)Làm wen Air Supply - ludongho - 06-07-2011

bài đầu, làm wen nha các bạn.

Điều đáng tiếc là anh chàng có giọng ca chính thi khá thấp người. Nhưng hắn hát hay lắm.


[YOUTUBE]JWdZEumNRmI[/YOUTUBE]