Shine - Bond. - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Shine - Bond. - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+---- Diễn đàn: CliP Nhạc Quốc Tế (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=196)
+---- Chủ đề: Shine - Bond. (/showthread.php?tid=6352)Shine - Bond. - Šöç çöñ - 06-08-2011

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player_mp3_zing.swf?file=http://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LGxmtLnsdNCpADgTYOTvmZG?autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]


Shine - Bond. - ludongho - 06-08-2011

Sao Sóc ko post trong nhóm TVTY, topic Quà tặng âm nhạc? Giận à?