Thêm vài ảnh vui Việt Nam - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Thêm vài ảnh vui Việt Nam - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Vitamin C - Vitamin Cười (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hình cười, độc đáo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=295)
+--- Chủ đề: Thêm vài ảnh vui Việt Nam (/showthread.php?tid=6544)Thêm vài ảnh vui Việt Nam - ludongho - 06-10-2011

[Image: 30903_129790510380642_100000490804466_29...0154_n.jpg]

[Image: mubaohiem.jpg]

[Image: catchim.jpg]

[Image: hai28.jpg]

[Image: Xe-may.jpg]

[Image: vanminhdothi1.jpg]

[Image: 9_358_633894944493581250hotel_in_traffic_board.jpg]

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQ4meDaWJ4VFA_TwFOD8AS...3Cnbig&t=1]

[Image: images?q=tbn:ANd9GcRMSc550JJf4PjE-u--o1c...rXi5kA&t=1]
Máy laptop của hãng Apple.
[Image: u2-cautieu.jpg?et=ar78ydbRaRAR1wl7QTD55w&nmid=0]

[Image: 13531_161126607927_574752927_2688205_6032958_n.jpg]

[Image: 36970_111747018873084_104741896240263_69...8543_n.jpg]

[Image: 2c3b1243591ea2b29ea19ef88148e45a1d9c0126]

[Image: images?q=tbn:ANd9GcQE8DMovMkK8-AxbuL-FAJ...PvBoBQ&t=1]Thêm vài ảnh vui Việt Nam - Ms.G - 06-10-2011

Haha đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm hơi nhiều nhỉ


Thêm vài ảnh vui Việt Nam - ludongho - 06-10-2011

cảm thấy hình nào ko tốt, thì báo. lu sẽ bỏ bớt.Hj.


Thêm vài ảnh vui Việt Nam - Ms.G - 06-10-2011

Chẳng có cái nào ko tốt cả,anh vui và họ hoàn toàn vô tình mà