Karaoke: Phi Nhung & Ngoc Sơn - Hát Nữa Đi Em (ISO) - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Karaoke: Phi Nhung & Ngoc Sơn - Hát Nữa Đi Em (ISO) - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Chủ đề: Karaoke: Phi Nhung & Ngoc Sơn - Hát Nữa Đi Em (ISO) (/showthread.php?tid=7392)Karaoke: Phi Nhung & Ngoc Sơn - Hát Nữa Đi Em (ISO) - poster89 - 06-21-2011

[Image: 85mlxj6.jpg]
[Image: 4cw8m0g.jpg]
[Image: 26_1289504193.gif]
Code:
http://www.fileserve.com/file/r2vv42z/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.001
http://www.fileserve.com/file/2vY3p7Y/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.002
http://www.fileserve.com/file/aJK8da7/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.003
http://www.fileserve.com/file/JMHWJMt/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.004
http://www.fileserve.com/file/M2wbGxz/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.005
http://www.fileserve.com/file/JRPfyDT/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.006
http://www.fileserve.com/file/hRASRHP/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.007
http://www.fileserve.com/file/fCkqyyP/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.008
http://www.fileserve.com/file/RtCbUBC/ManhCuong_NgocSon-PhiNhung.Iso.009
[Image: jq6az5.jpg]