Thúy Nga Production - HN 80 Năm Bạch Tuyết [2DVD IsO] - Phiên bản có thể in
Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam
Thúy Nga Production - HN 80 Năm Bạch Tuyết [2DVD IsO] - Phiên bản có thể in

+- Diễn đàn tuổi trẻ Uhm Vietnam (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Nhạc và Phim (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Diễn đàn: Video Clip (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Chủ đề: Thúy Nga Production - HN 80 Năm Bạch Tuyết [2DVD IsO] (/showthread.php?tid=7685)Thúy Nga Production - HN 80 Năm Bạch Tuyết [2DVD IsO] - poster89 - 06-28-2011

[Image: thuyngahn80nambachtuyet.jpg]
[Image: 26_1289504193.gif]
Code:
DVD1
http://www.fileserve.com/file/GkBemfp/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.001
http://www.fileserve.com/file/kmXqbkq/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.002
http://www.fileserve.com/file/chS2qKX/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.003
http://www.fileserve.com/file/hyrseZX/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.004
http://www.fileserve.com/file/T2BgSyC/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.005
http://www.fileserve.com/file/F8JZ7WF/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.006
http://www.fileserve.com/file/tC5N3z2/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.007
http://www.fileserve.com/file/kEtFBxN/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.008
http://www.fileserve.com/file/SrbA8Cj/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.009
http://www.fileserve.com/file/T9NCekm/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.010
http://www.fileserve.com/file/4PGeJJf/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.011
http://www.fileserve.com/file/3TqaEga/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.012
http://www.fileserve.com/file/mRnYhQG/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.013
http://www.fileserve.com/file/pHyFAyZ/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.014
http://www.fileserve.com/file/g2zP5XT/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.015
http://www.fileserve.com/file/8ZRAjxA/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.016
http://www.fileserve.com/file/6DXzvmZ/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.017
http://www.fileserve.com/file/PF8S4Jp/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.018
http://www.fileserve.com/file/ThmHc42/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.019
http://www.fileserve.com/file/jyhB4HG/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d1.iso.020
DVD1
http://www.fileserve.com/file/dawVpXa/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.001
http://www.fileserve.com/file/duKb4Z5/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.002
http://www.fileserve.com/file/AUj6bme/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.003
http://www.fileserve.com/file/q4avE4d/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.004
http://www.fileserve.com/file/Gkx57Ay/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.005
http://www.fileserve.com/file/DghDKUf/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.006
http://www.fileserve.com/file/R8cVc3E/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.007
http://www.fileserve.com/file/MSdVcYH/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.008
http://www.fileserve.com/file/PXjK3Rn/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.009
http://www.fileserve.com/file/2KwVdKd/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.010
http://www.fileserve.com/file/4ec8h4q/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.011
http://www.fileserve.com/file/Athn6zz/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.012
http://www.fileserve.com/file/vMaTzMQ/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.013
http://www.fileserve.com/file/mfVcJZA/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.014
http://www.fileserve.com/file/7vBbjN3/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.015
http://www.fileserve.com/file/nXA8XZX/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.016
http://www.fileserve.com/file/WTUsFGz/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.017
http://www.fileserve.com/file/znzRtxS/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.018
http://www.fileserve.com/file/8qmT4zt/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.019
http://www.fileserve.com/file/v8kyMNB/Thuy Nga - HN 80 Nam Bach Tuyet - d2.iso.020
[Image: jq6az5.jpg]