Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Vitamin C - Vitamin Cười (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Diễn đàn: Hình cười, độc đáo (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=295)
+--- Chủ đề: Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... (/showthread.php?tid=8035)Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - NoName. - 07-06-2011

[Image: 13098722141796077295_574_0.jpg]
phải nói hùi 12 rất hưng thu vói trò này, h nhìn lại thấy bọn náy tưởng tượng kinh thật não càng ngày càng phát triển [Image: 52.gif]

[Image: 1309871579602393185_574_0.jpg]
[Image: 13098715921690966450_574_0.jpg]
[Image: 1309871603963416542_574_0.jpg]
[Image: 1309871613499437135_574_0.jpg]
[Image: 13098716251060178099_574_0.jpg]
[Image: 13098716391673884670_574_0.jpg]
[Image: 1309871653419193991_574_0.jpg]
[Image: 13098716701882507276_574_0.jpg]
[Image: 13098716881921710792_574_0.jpg]
[Image: 1309871710273424281_574_0.jpg]
[Image: 13098717281415157711_574_0.jpg]
[Image: 1309871747158519668_574_0.jpg]
[Image: 13098717721890638802_574_0.jpg]
[Image: 1309871791740051183_574_0.jpg]
[Image: 13098718161322513115_574_0.jpg]
[Image: 1309871840211605****_574_0.jpg]
[Image: 13098718651936573378_574_0.jpg]
[Image: 1309871939168834554_574_0.jpg]
[Image: 1309871966868128465_574_0.jpg]
[Image: 13098719921224285958_574_0.jpg]
kết nhất pic này ;P ;P hại não vãi [Image: 19.gif]
[Image: 13098720261509015995_574_0.jpg]
[Image: 1309872106449136478_574_0.jpg]
[Image: 1309872144404697030_574_0.jpg]
[Image: 13098722361173066384_574_0.jpg]Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - chitibabu_96 - 07-07-2011

wa' hay ! mjnh rất Hâm mộ


Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - jerrry_cat - 07-07-2011

Hay quá!!!!!!!!!!!


Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - rikana - 07-08-2011

haizzzz, sáng tạo thật nhưng mờ....
p/s: post ròi mà ta :S


Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - boo_thanhtruc - 07-08-2011

độc đáo....bạn mình cũng có những tác phẩm như zậy nhưng chưa sáng tạo tới mức đó.hjhj


Những Sáng Tạo hơi bị độc..... bóc tem nào ... - Ms.G - 07-08-2011

Tấm đầu rất chi là nghệ thuật nhỉ