Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thủ thuật tin học - Hướng dẫn về máy tính (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=59)
+---- Diễn đàn: Tin học căn bản (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=263)
+---- Chủ đề: Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB (/showthread.php?tid=8302)Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB - NoName. - 07-09-2011

Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB

[INDENT]
1 - Lỗi Wrire Protection

[Image: usbdrivewriteprotected_thumb.gif]

Nó, chính nó phải không [Image: 21.gif]
Không những nó, mà còn kèm theo một vài tên đồng bọn như là
  • Cannot copy files and folders, drive is write protected
  • Cannot format the drive, drive is write protected
  • The disk is write protected
  • Remove write protection or use another disk
  • Media is write protected
:-j OK !
Bây giờ chúng ta sẽ tiêu diệt 1 lúc từng số đó tên

Start Menu >> Run, gõ regedit, enter phát

Tìm đúng đến khóa này

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\StorageDevicePolicies


Nhìn sang bên phải, thấy 1 giá trị Dword tên là WriteProtect
Ok click vào nó 2 cái [Image: 4.gif]

Đổi giá trị của nó thành 0
[Image: disablewriteprotection_thumb.png]


Lưu ý : Trong trường hợp không có khóa
StorageDevicePolicies thì bạn tạo ra bằng cách Click chuột phải vào Control, chọn new KEY và đặt tên là StorageDevicePolicies

[Image: 8lgb5gn6ktkdh4fuuh.png]

Sau khi đã tạo KEY StorageDevicePolicies
bạn chuột phải StorageDevicePolicies
vào và chọn NEW - DWORD đặt tên cho nó là WriteProtect và đặt giá trị cho nó là 0

[Image: uj2bz46jcse5xq3w8ms3.png]
[Image: z8slo1jh4jn8o4qoic83.png]


Xong ! Vừa dẹp được nó và đồng bọn ! Khởi động lại máy hoặc logoff để đưa chúng vào trại giam !
Chúc thành công !


2 - Lỗi Please insert a disk into

[Image: insertadiscintodrive_thumb.png]
Đây là mặt mũi lỗic của nó ! Các anh em chú ý nhận dạng [Image: 4.gif]

Bước 1 : Chuột phải vài My Computer, chọn Manage

[Image: windowsxpmanageoption_thumb.jpg]

Bước 2 : Anh em chọn Disk Management

[Image: windowsxpdiskmanagement_thumb.jpg]

Bước 3 : Anh em chuột phải vào ổ đĩa USB, chọn Change Drive Letter and Paths

[Image: changethedriveletterofremovabledrive_thumb.jpg]

Bước 4 : 1 cửa sổ mới hiện ra, anh em nhấn CHANGE và chọn 1 ký tự ổ đĩa bất kì
Tiếp đó close tất cả lại

[Image: o63dk2ozpwbahqxy2io7.png]


3 - Lỗi Generic volume cannot be stopped right now" error when Removing a pen-drive

[Image: tih0ahc492309u257m.png]

lỗi này gặp phải khi có 1 chương trình hay 1 chú virus nào đó đang được thực thi từ USB của bạn
Để khắc phục lỗi này, anh em download phần mềm Unlocker
1.8.8 tại
http://www.softpedia.com/progDownloa...oad-68439.html

Sau khi download về anh em setup lên, chạy nó vào chuột phải vào USB chọn Unlock
Hiện ra một hộp thoại mới anh em chọn Unlock Alll
[Image: ztwjgt27foh9ibcb8br.png]4 - Lỗi không xuất hiện ổ đĩa USB trong My Computer
Lỗi này mắc phải khi USB của bạn được nhận diện, có biểu tượng ở thanh Taskbar nhưng trong My computer thì Tìm mãi chẳng thấy đâu
[Image: z32owrd695lxkhnevbdz.png]


Để khắc phục lỗi này các bạn làm tương tự cách khắc phục lỗi thứ 2
[/INDENT]


Tổng hợp các lỗi liên quan đến USB và thủ thuật dùng USB - chjentha11 - 09-15-2011

thank ban nhiều