Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ... - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ... - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Công nghệ - IT (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Diễn đàn: Thế Giới Blog (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=56)
+---- Diễn đàn: Yahoo! 360 Plus (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=238)
+---- Chủ đề: Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ... (/showthread.php?tid=88074)Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ... - phuoc_phuoc5 - 09-19-2014

Như tiêu đề, mình cần liên kết với các blog lại với nhau, để tạo thành 1 khối mạnh tăng thứ hạng trên Google.

Ai quan tâm pm cho mình qua email nhé : phuocnguyen . bdstd @ yahoo.com

Mong là được hợp tác cùng phát triển


Mình cần liên kết , trao đổi .... trên các blog , wordpess,web ... - girly - 09-22-2014

cụ tỉ như thế nào, bạn có thể nói rõ hơn ko? Smile