Tính ma trận nghịch đảo 3x3 bằng máy tính bỏ túi - Phiên bản có thể in
Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN
Tính ma trận nghịch đảo 3x3 bằng máy tính bỏ túi - Phiên bản có thể in

+- Diễn Đàn Tuổi Trẻ Việt Nam Uhm.VN (http://uhm.vn/forum)
+-- Diễn đàn: Diễn đàn Học tập - Học sinh, Sinh viên (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Diễn đàn: Đại Học - Cao Đẳng - Trung Cấp (http://uhm.vn/forum/forumdisplay.php?fid=105)
+--- Chủ đề: Tính ma trận nghịch đảo 3x3 bằng máy tính bỏ túi (/showthread.php?tid=9184)Tính ma trận nghịch đảo 3x3 bằng máy tính bỏ túi - kids0407 - 07-21-2011

Mình đã định vĩnh biệt cái máy tính để ôn thi rồi, nhưng tối nay học Đại lại tình cờ phát minh ra cái này(có lẽ mình dốt quá nên bây giờ mới biết chăng ?) thôi thì trên tinh thần "kiểu gì cũng có người chưa biết" mình post ra ở đây vậy:

Theo định nghĩa ma trận nghịch đảo:

A x A^(-1)=I

Ta có:
[Image: 3140738851_bd784579cd_o.jpg]
A x B = <công thức nhân ma trận>
[Image: 3140738845_7f271ffce7_o.jpg]
Đồng nhất hệ số ta được hệ phương trình cho phép giải ra B

=>Cách tính : giải hệ phương trình có ma trận hệ số là ma trận A, vế phải lần lượt là các vector cột của I ta sẽ được 3 hệ 3 ẩn cho các nghiệm lần lượt là các vector cột của ma trận nghịch đảo phải tìm
[Image: 3140738837_d8f43453fd_o.jpg]
Ví dụ:tìm ma trận nghịch đảo của ma trận sau:
[Image: 3143487057_1821cc7526_o.jpg]
Giải hệ:
[Image: 3141619402_b47dd90776_o.png]
Được nghiệm:
[Image: 3141619386_76867f20c9_o.png]
Giải hệ:
[Image: 3140804171_97628c12d0_o.png]
Được nghiệm:
[Image: 3140804175_de8ab817e1_o.png]
Giải hệ:
[Image: 3141619400_765f2132b1_o.png]
Được nghiệm:
[Image: 3141619392_de00fe49bb_o.png]
Vậy ma trận nghịch đảo là:
[Image: 3145184937_08f807b4a9_o.jpg]